Analiza składu ciała

          Tkanka tłuszczowa w organizmie jest niezbędna do codziennego funkcjonowania naszego organizmu. Jest ona jak poduszka dla stawów i narządów wewnętrznych, osłania nerki, trzustkę, jelita. Pomaga regulować prawidłową temperaturę ciała, przechowuje witaminy i pozwala organizmowi utrzymać się przy życiu w sytuacji gdy żywność nie ma się skąd dostarczyć do organizmu przez jakiś czas.

          Każdy potrzebuje trochę tkanki tłuszczowej w swoim organizmie do aktywnego i zdrowego życia, a ile to jest w ujęciu ilościowym to można zmierzyć za pomocą analizatora tkanki tłuszczowej. Jest to analizator produkcji japońskiej firmy TANITA.

          Jest to bardzo istotne gdyż to właśnie Japończycy opatentowali metodę pomiaru bioimpedancji elektrycznej za pomocą 4 lub 8 elektrod a badanie jest wykonywane w pozycji stojącej i jest całkowicie bezinwazyjne.

          Wagi TANITA mierzą zawartość tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej, tkanki kostnej i wody w organizmie człowieka w czasie kilkunastu sekund! Mimo ,iż wszyscy badacze są zgodni co do istnienia związku między budową ciała, a długością życia, to już ustalenie zasad i zależności między elementami budowy ciała, a śmiertelnością nie jest wcale takie łatwe do zaobserwowania, choć z drugiej strony sama otyłość jest bardzo wyraźnie skorelowana z wysokim wskaźnikiem śmiertelności osób z chroniczną nadwaga.

      Sposobem na obniżenie tego zagrożenia związanego z otyłością jest nawet niewielka utrata wagi. Istnieją mocne dowody świadczące o tym, że spadek wagi u otyłych osób w znacznym stopniu obniża możliwość powstania cukrzycy, zawałów i innych chorób serca a u osób cierpiących na te dolegliwości znacznie zmniejsza skutki tych chorób.

      Monitorowanie składu ciała jest najlepszym sposobem by pokazać pacjentom korzyści, jakie mogą odnieść w trakcie procesu utraty wagi przez stosowanie odpowiedniej diety.

      Z kliniczną dokładnością produkty TANITA spełniają wszelkie wymagania zgodnie z europejskimi normami i dyrektywami NAWI i MDD. Urządzenia z oznaczeniem MA są z reguły przeznaczone dla użytku medycznego ze względu na to iż posiadają odpowiednie atesty ( Medical Approved) zatwierdzające jego medyczne przeznaczenie.

        Analizator komponentów masy ciała produkowany przez japońska firmę TANITA pozwala na ilościowe określenie i szczegółową ich analizę. W oparciu o wyniki tych pomiarów możliwe jest przedyskutowanie z pacjentem czy należy je zmienić i następnie wdrożenie odpowiedniego programu utraty lub wzrostu wagi dla badanej osoby.

       Spersonalizowane odczyty pomagają pacjentowi zrozumieć wpływ odpowiedniej diety na jego ciało, a co za tym idzie sprawią, że poczuje się on bardziej zmotywowany i usatysfakcjonowany osiąganymi rezultatami.

TANITA Analizator BC 420 S MA


 
Przenośny model analizatora komponentów masy ciała BC 420 S MA (bez kolumny)

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ANALIZATORA TANITA BC 420 S MA
Odczyt parametrów pomiarowych dla całego ciała zawiera:

 • Waga całkowita
 • Masa tkanki tłuszczowej w %
 • Masa tkanki tłuszczowej w kg
 • Masa tkanki mięśniowej w kg
 • Masa tkanki beztłuszczowej w kg
 • Całkowita zawartość wody w organizmie w %
 • Całkowita zawartość wody w organizmie w kg
 • Indeks masy ciała BMI
 • Wiek metaboliczny
 • Masa kości w kg
 • Physique rating (niezależne od spadku wagi, różnice w proporcji tkanki tłuszczowej i masy mięśni)
 • Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej
 • Wskaźnik podstawowej przemiany materii kcal BMR

 

          Dzięki wykonanym pomiarom, możliwa jest analiza zmian zawartości tkanki tłuszczowej jak i beztłuszczowej masy ciała, zyskując pewność że wprowadzone zmiany w sposobie odżywiania i odpowiednio dobrana aktywność fizyczna przyniosą wymierny rezultat.

Zalecenia przed wykonaniem pomiaru analizy składu ciała:

W celu uzyskania jak najbardziej prawidłowych i wiarygodnych odczytów analizowanych wartości, powinno się :

 • wykonać pomiar na czczo, lub przynajmniej 3 do 4 godzin po posiłku,
 • unikać napojów działających moczopędnie oraz zawierających kofeinę minimum 4 godziny przed wykonywanym pomiarem,
 • wystrzegać się spożycia alkoholu 24 godziny przed badaniem,
 • nie wykonywać intensywnych ćwiczeń fizycznych 12 godzin przed analizą,
 • jeśli to możliwe nie zażywać leków diuretycznych przez 7 dni przed przystąpieniem do analizy.

         Ponieważ skład ciała oraz waga człowieka zmieniają się w ciągu dnia, pomiar powinien być wykonywany zawsze o tej samej porze. Osobom, które długo przebywają w pozycji stojącej w ciągu dnia, zalecane jest wykonanie pomiaru w godzinach porannych.

 • Analiza składu ciała przeprowadzana jest w pozycji stojącej.  
 • Badanie wykonywane jest na bosych stopach.